Dakrenovatie woning

Het dakvlak van de woning is voorzien van asbesthoudende dakleien, de woning is visueel geinspecteerd.

Dakrenovatie woning

Het dakvlak van de woning is voorzien van asbesthoudende dakleien, de woning is visueel geinspecteerd.

Dakrenovatie woning

Het dakvlak van de woning is voorzien van asbesthoudende dakleien, de woning is visueel geinspecteerd.

Dakrenovatie woning

Het dakvlak van de woning is voorzien van asbesthoudende dakleien, de woning is visueel geinspecteerd.