De QuickScan

Voor huizenkopers hebben wij een speciale service: De QuickScan! Hierbij zal het pand door onze DIA worden doorlopen en visueel geïnspecteerd. Eventuele asbestverdachte toepassingen of de vermoedelijke aanwezigheid ervan zullen in een kort en bondig verslag worden gedocumenteerd. 

Gezien onze ervaring in de huidige markt is het raadzaam voor kopers van woningen of (bedrijfs-)panden om op de hoogte te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Veelal wordt door een “roze bril” gekeken naar een nieuwe woning en wordt er te weinig rekening gehouden met de risico’s van onvoorziene zaken en gebreken. Wat te denken van vertraging, bouwstop en een uitlopende planning bij het aantreffen van asbest? Om over de meerkosten van sanering nog maar te zwijgen. 

Tijdens de QuickScan worden geen materiaalmonsters genomen, wel kunt u dit op verzoek aanvullend door ons laten uitvoeren. De bevindingen (en eventuele laboratorium analyseresultaten) zullen in een korte samenvatting per mail aan u worden verstrekt, dit is geen officieel document en dan ook niet geschikt om Sloopmelding mee aan te vragen of een asbestsanering te laten uitvoeren. Indien men na de QuickScan alsnog een officieel asbestinventarisatierapport van de woning wil ontvangen dan kunnen we dit aanbieden tegen een gereduceerd tarief waarbij de reeds verkregen gegevens van de QuickScan als uitgangspunt zullen fungeren. 

Ook voor de verkopers van woningen of (bedrijfs-)panden is het raadzaam om te weten wat men verkoopt. In gebouwen van voor 1994 bestaat de kans op aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Ben uw koper een stap voor en neem zelf het voortouw door een inventarisatierapport te laten opstellen en zelf eventueel offertes op te vragen t.b.v. verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Door zelf in een vroeg stadium te weten wat de saneringskosten zijn kunt u hier rekening mee houden bij de prijsonderhandeling met uw koper.

Kosten

De kosten (excl. 21% BTW) voor de QuickScan bedragen slechts:

QuickScan Prijs

Denkt u dat de QuickScan iets voor u is? Waarom zou u onnodig risico lopen. Doe meteen een aanvraag hieronder.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via het Contactformulier op de pagina “Contact”.

QuickScan aanvraag

Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Privacy