Asbest toepassingen

Asbest toepassingen in de praktijk

Voor veel mensen is asbest nog een grijs gebied, zo leert de praktijk. Men weet niet of er in hun woning of pand asbest zit en zo ja, wat ermee te doen bij bijvoorbeeld een verbouwing, sloop of renovatie. Wij zijn er voor u om deze toepassingen in kaart te brengen.

Ruim 3.000 toepassingen

Wist u dat er ruim 3.000 toepassingen bekend zijn waarin asbest is verwerkt? Dit grote aantal maakt dat de mogelijke vindplaats van asbest voor veel mensen onbekend is. De bekendste zijn de golfplaten daken op schuren en loodsen. Minder bekende voorbeelden zijn o.a. teerlaag onder de vloer, rioleringsbuizen, kruipluiken, beglazingskit in buitenkozijnen of afdichtkoord in oude kachels.

Voorbeelden uit de praktijk

Hieronder staan diverse toepassingen afgebeeld welke wij in de praktijk tegenkomen in gebouwen. Deze zijn onderverdeeld in hechtgebonden en niet-hechtgebonden toepassingen:

Hechtgebonden

Bloembakken

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Bloembak

Bloembakken en bloempotten (zowel binnen- als buitentoepassingen) werden door de watervaste eigenschappen van het materiaal vervaardigd van asbesthoudend materiaal.

Buismateriaal schoorstenen en riolering

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Buis Schoorsteen

In schoorstenen zijn vaak asbesthoudende buizen aanwezig, soms van kachel tot bovendaks, soms alleen boven op de schoorsteen.

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Buis riolering

Ook afvoerleidingen van riolering (zowel binnen als buiten het pand) werden in het verleden uitgevoerd in asbesthoudende buis.

Bitumenkit

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Bitumenkit

Met name t.p.v. dakdoorvoeren en waterdichte aansluitingen van dakranden en opgaande gevels.

Colovinyltegels en teerlaag

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Teerlaag en colovinyltegels

Deze vloerafwerking werd in het verleden veel toegepast in woningen, de colovinyltegels worden in diverse kleuren aangetroffen en zijn altijd gelijmd op de zwarte teerlaag.

Dak- en gevelleien

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Dak- en Gevelleien

Vooral toegepast op daken en zijwanden van dakkapellen, maar ook voor gehele daken en gevels van gebouwen geschikt.

Dakbeschot vlakke plaat

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Dakbeschot Vlakke Plaat

Deze welbekende asbest toepassing komen we door heel het land tegen, met name op woningen en bijgebouwen.

Golfplaten

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Golfplaten

Deze welbekende asbest toepassing komen we door heel het land tegen, met name op agrarische gebouwen maar ook op woningen en bijgebouwen.

Kruipluik

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Kruipluik

Deze afdekplaat kenmerkt zich door de ronde ogen in het oppervlak en is te vooral te vinden achter de voordeur als toegangsluik voor de kruipruimte.

Puivullingen vlakke plaat in kozijnen

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Puivulling Vlakke Plaat

Zowel enkele beplating als sandwichpanelen bestaande uit asbesthoudende vlakke plaat werden toegepast als puivulling in buitenkozijnen.

Sandwichpanelen buitengevel

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Sandwich gevelelementen

Dit stapelsysteem werd regelmatig toegepast bij de bouw van hallen en loodsen.

Spouwstroken vlakke plaat

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Spouwstroken vlakke plaat

De voorloper van DPC-folie (vochtkering rondom buitenkozijnen) bestond uit een strook asbesthoudende vlakke plaat welke werd ingemetseld in de luchtspouw van de buitengevel.

Stopverf en beglazingskit in kozijnen

Asbest Toepassingen - Hechtgebonden - Beglazingskit

Zowel in houten, stalen als betonnen buitenkozijnen kan asbesthoudende kit of stopverf zijn toegepast. Dit is de voorloper van de siliconenkit welke tegenwoordig wordt gebruikt.

Vensterbanken

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Vensterbank

Asbesthoudende vensterbanken zijn toegepast in diverse kleuren, in het oppervlak zijn hele kleine witte puntjes (asbestvezels) waarneembaar.

Verloren bekisting onder fundering en/of vloer

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Verloren bekisting

Onder funderingsstroken, opstortingen (bij cv-ketels) of stortstroken in systeemvloeren werd vlakke plaat of golfplaat als verloren bekisting toegepast.

Vlakke plaat plafond- en wandbeplating

Asbest toepassingen - Hechtgebonden - Vlakke plaat wand en plafond

Zijwanden van dakkapellen, plafonds en watervaste of brandwerende aftimmering van buitengevels werden vaak gemaakt van asbesthoudende vlakke plaat.

Niet-hechtgebonden

Afdichtkoord

Asbest Toepassingen - Niet-hechtgebonden - Afdichtkoord

Welbekend en vaak toegepast in kachels (rondom raampjes en deurtjes) en aansluitingen van afvoerpijpen met de schoorsteen.

Board beplating plafond en wand

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Board

Met name brandwerende aftimmering in cv-ruimten of als hitteschild boven verwarmingstoestellen toegepast.

Board plaat onder cv-ketel

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Board CV

Deze plaat wordt veelal geklemd aangetroffen tussen de vloer en de cv-ketel, niet-hechtgebonden materiaal dient door een asbestsaneerder te worden verwijderd.

Buisisolatie

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Buisisolatie

Rondom verwarmingsleidingen werd een mantel met een asbesthoudende kern toegepast, helaas treffen we deze toepassing vaak beschadigd aan in kelders, op zolders en achter knieschotten. Dit met een asbestverontreiniging in de ruimte tot gevolg.

Flenspakkingen in installatie

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Flenspakking Installatie

In warmwater- of luchtleidingen komen we nog geregeld asbesthoudende flenspakkingen tegen, deze zijn geklemd tussen de metalen flensen van de leidingen.

Pakkingen in radiator

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Pakking radiator

Ter plaatse van de aansluiting van de radiator op de verwarmingsleidingen komen asbesthoudende pakkingen voor.

Verwarmingstoestellen

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Verwarmingstoestellen

In verwarmingstoestellen werden in het verleden asbesthoudende pakkingen en/of afdichtkoord toegepast. Het betreft hier zowel cv-ketels, geisers maar ook gevelkachels en heaters.

Vloerzeil

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Vloerzeil

Vinylzeil werd in het verleden voorzien van een witte asbesthoudende onderlaag, dit materiaal is nog in vele designs en kleuren aanwezig.

Wonderpluggen in wand

Asbest toepassingen - Niet-hechtgebonden - Wonderplug

De voorloper van de moderne kunststof plug is de wonderplug (Hercules-plug) welke bestond uit losse bundels asbestvezels in een potje welke in een boorgat in de wand werden geduwd om de schroeven stevig vast te zetten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over asbest in het algemeen? Klik dan op de button hieronder.