Onze werkwijze

Offerte

U heeft telefonisch, per mail of via het contactformulier op deze website een offerte bij ons aangevraagd. Wij zullen binnen 24 uur reageren op uw verzoek en een passende offerte voor u opstellen.

 

1. Voorbereiding

Met u als klant zal voorafgaand aan de inventarisatie een vraaggesprek plaatsvinden waarbij duidelijk het uiteindelijke doel zal worden vastgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een dakrenovatie of totaalsloop van een gebouw. Dit is essentieel omdat onze rapportage dient aan te sluiten bij de Sloopmelding welke bij de Gemeente zal worden ingediend.

Na opdrachtverstrekking van u als zakelijke of particuliere opdrachtgever/klant, zal het project administratief worden aangemeld in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS). Ook zal er een melding worden gedaan bij onze Certificerende Instantie Normec Certification BV.

 

2. De inspectie

Ter plaatse zal, afhankelijk van het doel van de inventarisatie, visuele inspectie plaatsvinden (o.a. bij dakwerkzaamheden) dan wel destructief onderzoek (bij sloop- of renovatiewerkzaamheden) in en rondom het bouwwerk. Van de asbestverdachte materialen in het onderzoeksgebied zal een materiaalmonster worden genomen dat zal worden onderzocht door een geaccrediteerd laboratorium. 

Snelle doorlooptijd

Wij hebben een samenwerkingsverband met enkele laboratoria waarbij gebruik wordt gemaakt van een koeriersdienst zodat we de analyseresultaten al de volgende werkdag in ons bezit hebben. Op deze manier kunnen we een snelle doorlooptijd garanderen.

3. Het asbestinventarisatierapport

Vervolgens worden alle bevindingen samengebracht in het asbestinventarisatierapport verwoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekeningen en foto’s, bronomschrijvingen maar ook van toelichting op de situatie in de vorm van tekst en foto’s. Deze rapportage zal onder ogen komen van o.a. de Gemeente, de asbestsaneerder en het laboratorium t.b.v. de vrijgavemeting na de saneringswerkzaamheden. Wij zijn ons er dan ook van bewust dat onze rapportage van groot belang is voor een soepel verloop van de werkzaamheden in gehele asbestketen.

 

4. Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS)

Onze rapportage zal binnen 5 werkdagen worden ingevoerd in het LAVS. Hiermee is onze bijdrage aan de asbestketen gereed en kan de volgende partij in de keten het project vervolgen.

 

Doelbewust en duidelijk werken

Ons doel is om met persoonlijke aandacht, duidelijke communicatie en klantgerichtheid een bijdrage te leveren aan de asbestketen. Onze heldere en eenduidige rapportage zal van meerwaarde zijn voor een soepel verloop van het verdere saneringstraject.