Certificaten

Bewijs van Certificering Asbestinventarisatie door Stichting Ascert

Bedrijfscertificaat Roemen Inspecties Weert

07-D070181.01

Persoonlijke Certificering Geert Roemen Asbestinventarisatie Stichting Ascert

Persoonscertificaat Geert Roemen (DIA) 

51E-190119-511132

Zoals u ziet zijn wij in het bezit van een bedrijfscertificaat conform certificatieschema SC 540. Onze DIA is in het bezit van het door Ascert verstrekt certificaat als bewijs van vakbekwaamheid zoals beschreven in certificatieschema SC 560. De door ons uit te voeren inventarisaties voldoen aan de regelgeving zoals omschreven in het procescertificaat ‘Asbestinventarisatie en asbestverwijdering’ (vastgesteld door Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5A onderdeel C van het Arbeidsomstandighedenbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant op 6 december 2018 – geldend vanaf 1 april 2019).

U vindt ons in het register van beheerstichting Ascert (www.ascert.nl – onder tabblad “certificaathouders”) met bovenstaande certificatienummers.

R

Zekerheid

Alle benodigde certifcaten zijn in ons bezit. Het bewijs dat u met Roemen Inspecties Weert voor kwaliteit kiest.