Calamiteiten 01

Schade aan woning n.a.v. voorjaarsstorm, er is een boom omgewaaid en op het dak terecht gekomen.

Calamiteiten 02

Schade aan woning n.a.v. voorjaarsstorm, er is een boom omgewaaid en op het dak terecht gekomen. Op de onderliggende plafonds zijn stukken asbesthoudend dakbeschot terecht gekomen.

Calamiteiten 03

Schade aan garage n.a.v. voorjaarsstorm, er is een boom omgewaaid en op het dak terecht gekomen. In en om de garage liggen stukken asbesthoudende golfplaat.

Calamiteiten 04

Schade aan loods n.a.v. voorjaarsstorm, het dakvlak is grotendeels ingestort. In en rondom de loods liggen stukken asbesthoudende golfplaat.

Calamiteiten 05

Schade aan loods n.a.v. voorjaarsstorm, het dakvlak is grotendeels ingestort. In en rondom de loods liggen stukken asbesthoudende golfplaat.