Wat is asbest?

 Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen (silicaten)welke zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Een asbestvezel is draadvormig en is voorzien van kleine weerhaakjes welke met het blote oog niet te zien zijn.

 

Materiaaleigenschappen

Asbest heeft enkele goede eigenschappen: het is brandwerend, isolerend en slijtvast. Vanwege deze specifieke eigenschappen is het materiaal in het verleden veelvuldig in bouwmaterialen en gebruiksvoorwerpen toegepast. De bekendste asbesttoepassingen zijn golfplaten, dakbeschot en buizen. Maar ook in beglazingskit, teerlagen onder vloerenof als afdichtkoord in doorvoeren, kachels of cv-ketels kan asbest voorkomen.

 

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden

Wat betreft materialen bestaan er 2 categorieën: hechtgebonden en niet-hechtgebonden toepassingen. Een hechtgebonden toepassing houdt in dat de vezels verankerd zijn met het bouwmateriaal (denk hierbij aan bijvoorbeeld golfplaten of dakbeschot). Mochten deze platen breken zouden de vezels zo goed als in het materiaal achter blijven.

Een niet-hechtgebonden toepassing houdt in dat de vezels minimaal verankerd zijn in het bouwmateriaal zoals bijvoorbeeld bij vloerzeil, afdichtkoord of board. Als een dergelijke toepassing breekt of scheurt zouden de asbestvezels loskomen en in de ademlucht terechtkomen. Er is dan sprake van ernstige vezelemissie.

 

Structuur

Er zijn wat betreft structuur 2 hoofdsoorten asbest: serpentijne asbestvezels (chrysotiel) en amfibole asbestvezels (o.a. amosiet en crocidoliet). Veelal zijn de serpentijne vezels terug te vinden in asbesttoepassingen, maar in bepaalde situaties worden ook amfibole vezels aangetroffen. De naaldvormige amfibole vezels worden als gevaarlijker aangemerkt aangezien deze dieper in de longblaasjes kunnen doordringen bij inademing.

Chrysotiel

(Vergroting 2210x)

Wat is Asbest - Chrysotiel - 400 x vergroot

Amosiet

(Vergroting 400x)

Wat is Asbest - Amosiet - 2210 x vergroot

Gevaar voor de gezondheid

Asbest bestaat uit bundels of naaldvormige vezels met kleine weerhaakjes. Daarom zouden asbestvezels gemakkelijk in het lichaam achter kunnen blijven mochten deze vezels worden ingeademd en zouden deze blijvende schade aan kunnen richten in de longblaasjes.

Bij asbestose of mesothelioom (beide longaandoeningen) openbaart de ziekte zich gemiddeld na zo’n 30 jaar na inademing van de asbestvezels. Hechtgebonden toepassingen welke niet verweerd zijn en waaraan geen verspanende werkzaamheden (steken, zagen, schroeven e.d.) worden uitgevoerd gelden in de regel als ongevaarlijk. Niet-hechtgebonden toepassingen (zeker indien deze beschadigd of verweerd zijn) worden als gevaarlijk aangemerkt in verband met de losse asbestvezels die in de ademlucht terecht kunnen komen bij bewerking van het materiaal.