Wanneer een inventarisatierapport?

Vanaf het jaar 1994 mogen er geen asbesttoepassingen meer worden gebruikt volgens Bouwbesluit. Panden of producten welke na 1994 zijn gebouwd of geproduceerd worden daarom als asbestvrij beschouwd. Wil u dus gaan renoveren of slopen aan een pand dat eerder is gebouwd dan 1994, dan heeft u een Asbestinventarisatierapport nodig.

Regelgeving

In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 staat beschreven dat gebouwen welke zijn gebouwd voor 1994 waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd dienen te worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In Bouwbesluit 2012 staat tevens omschreven dat bij werkzaamheden waarbij men asbest verwijdert of wanneer men meer dan 10 m3 sloopafval verwacht een Sloopmelding dient te doen bij de Gemeente. Als u bijvoorbeeld de badkamer of keuken gaan verbouwen dan hoeft u gelukkig niet het hele huis te laten onderzoeken, we beperken het onderzoeksgebied dan tot de ruimten waaraan werkzaamheden worden verricht.

De eerste stap bij het renoveren of slopen van een pand dat voor 1994 is gebouwd, is een inventarisatierapport. Niet alleen bij totaalsloop maar feitelijk ook al bij het vernieuwen van een badkamer, keuken of het plaatsen van een aanbouw. Met een dergelijk rapport kan er vervolgens een sloopmelding worden gedaan om het asbesthoudend materiaal vervolgens te saneren en de rest van de werkzaamheden uit te voeren. Ook komt het in de praktijk voor dat de potentiële koper van een woning of pand de status van het gebouw wil weten t.b.v. verkooponderhandelingen.

Landelijk geaccepteerde rapportages

Met een Asbestinventarisatierapport van uw pand kunt u bij asbestsaneerders een offerte opvragen voor het laten verwijderen van de asbesthoudende toepassing(en). De door ons opgestelde rapportages zijn universeel en worden overal in Nederland geaccepteerd door gemeentes en saneerders. Onze rapportages zijn 3 jaar geldig en kunnen dus ook gebruikt worden voor werkzaamheden waaraan u nog even niet toe komt maar wel in de toekomst wil laten uitvoeren.